Aktuality


03.07.2024 | Města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová přispěla nemocnici na nový endoskop

Nadační fond S námi je tu lépe! obdržel od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová dva šeky v celkové hodnotě 500 000 korun. Peníze jsou určené na nákup nového endoskopu pro Orlickoústeckou nemocnici. „Přístroj usnadňuje provádění diagnostických a léčebných úkonů, což je největším přínosem nové technologie pro pacienta,“ uvedl Vratislav Dědek, oblastní ředitel pro zdravotní služby Litomyšlské, Svitavské a Orlickoústecké nemocnice.

Přečíst si více ...

21.06.2024 | Předání šeků Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! zástupci měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

21. června se v Orlickoústecké nemocnici uskutečnilo slavnostní předání symbolického šeku na podporu Nadačního fondu S námi je tu lépe! Město Ústí nad Orlicí je od samotného založení fondu v roce 2013 výrazným partnerem a podporovatelem této aktivity, která podporuje projekty vedoucí ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění bezpečné techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty v Orlickoústecké nemocnici.

Přečíst si více ...

20.05.2024 | Lepší endoskop pro Orlickoústeckou nemocnici pomůže pořídit Nadační fond S námi je tu lépe!

Nadační fond S námi je tu lépe!, který spolupracuje s Orlickoústeckou nemocnicí už od začátku svého vzniku, vyhlásil v roce 2024 sbírku na nový projekt. Pro chirurgické oddělení se bude snažit získat prostředky na nákup nového endoskopu pro vyšetření rekta a anu. Pomoc nabídl i dlouhodobý partner nemocnice i nadačního fondu – obchodní družstvo KONZUM v Ústí nad Orlicí.

Přečíst si více ...

10.03.2024 | Vyhlášení veřejné sbírky „Společně za úsměv“

Vážení,

dávám na vědomí vyhlášení veřejné sbírky „Společně za úsměv“, kterou se obchodní družstvo KONZUM Ústí nad Orlicí rozhodlo podpořit projekt Nadačního fondu S námi je tu lépe! pro rok 2024. Předpokládané trvání sbírky by mělo být od 1.5. do 30.6.2024 – v současné době jsou v přípravě propagační materiály ze strany obchodního družstva KONZUM Ústí nad Orlicí.

Helena Lusková, sekretariát

24.11.2023 | Orlickoústecká nemocnice obdržela finanční dary od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Dva šeky, každý v hodnotě 200.000 korun obdržel Nadační fond S námi je tu lépe! od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Finanční prostředky budou využity k pořízení přenosného přístroje pro EEG vyšetření. Obě města podporují nemocnici od doby založení nadačního fondu.
Pravidelná návštěva zástupců obou měst a Orlickoústecké nemocnice se tentokrát odehrálo na konci června. „Úzká spolupráce mezi nemocnicí a městskými samosprávami je v regionálním kontextu výjimečná,“ uvedl na začátku setkání předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje, primář orlickoústeckého ORL a člen správní rady nadačního fondu Josef Hájek s tím, že si váží podpory obou měst a doufá, že bude pokračovat i v následujících letech. Oblastní ředitel pro zdravotní služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice Vratislav Dědek poté doplnil, že pro něj podpora Orlickoústecké nemocnice má především hluboký lidský rozměr. „V době rozbouřených mezilidských vztahů si vážím nejen toho, že nemocnici podporují obě radnice a soukromí podnikatelé, ale také daru každého běžného občana. Této podpory si velmi vážím.“ S tím souhlasil i předseda správní rady fondu Kvido Štěpánek. „Nejde ani tak o finanční prostředky, ale o duchovní podobu podpory. Je to právě sounáležitost, která přetrvá, nikoli materiální stránka věci.“

Místostarostové obou měst ve správní radě nadačního fondu

Nadační fond S námi je tu lépe! se dlouhodobě snaží o maximální transparentnost. Všechny získané finanční prostředky se použijí na nákup zdravotnické techniky pro nemocnici. To se nezmění ani v následujících letech. Jedna změna se však v letošním roce přeci jen odehrála. Správní rada nadačního fondu je nově pětičlenná, původní trojici rozšířili právě zástupci obou měst. „Za Českou Třebovou je to druhá místostarostka Petra Válková, do jejíž gesce přímo spadá právě zdravotnictví, a za Ústí nad Orlicí místostarosta Jiří Preclík. I jeho gesce sociálních služeb má ke zdravotnictví blízko,“ řekl Josef Hájek. Na setkání nadačního fondu se kromě obou zmíněných místostarostů objevila i první českotřebovská místostarostka Zuzana Nejedlá. Všichni zástupci samospráv se shodli na tom, že jsou rádi, že mohou participovat na projektech, které dlouhodobě dávají smysl.

Technologie jsou potřeba, bez personálu je však nebude mít kdo obsluhovat

Debata se však netočila jenom kolem vzájemné podpory a nového přístroje, který chce nadační fond v letošním roce nemocnici pořídit. Místostarostové se živě zajímali o fungování nového urgentního příjmu a personální situaci v nemocnici. Informace o svém provozu sdílí Orlickoústecká nemocnice v regionu pravidelně, a to i během pravidelných setkání s dárci nadačního fondu. Další takové setkání se v nemocnici uskuteční letos na podzim.

Projekt NF pro rok 2023

V roce 2023 vybírá Nadační fond S námi je tu lépe finanční prostředky na pořízení tzv. bed-side EEG, tedy přenosného EEG, které najde využití napříč nemocnicí. Jde o společný projekt dětského, neurologického a ARO oddělení Orlickoústecké nemocnice. Díky tomuto přístroji je možné zaznamenávat mozkové aktivity a momentální stav mozku pacienta přímo na lůžku. Využití tento přístroj najde nejen na oddělení, která projekt předložila, ale napříč celou nemocnicí. „ Na dětském oddělení se stále častěji setkáváme s dětmi, i velmi malými dětmi, které mají poruchy na pomezí neurologie, psychiatrie i dalších oborů a objevují se u nich projevy, u nichž těžko odhalujeme, co je způsobuje. A přestože máme skvělé zobrazovací metody, povětšinou jsou to metody statické, to znamená, že nezobrazují, co se v mozku děje. Proto věříme, že přenosný EEG by nám velmi pomohl,“ uvedl primář dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba příklad, kde by přístroj našel využití. Přenosné EEG však lze využít například i pro odhalování poruch spánku nebo u pacientů v bezvědomí. Nespornou výhodou přístroje je i to, že zvládne několikahodinové záznamy, umožňuje jejich bezdrátový přenos a lze jej využít nejen u lůžka pacienta, ale i v domácím prostředí.

16.06.2021 | První operace s novými přístroji z projektu: Vaše kameny, naše starost

Dne 11. června 2021 byl proveden u dvou pacientů na urologickém sále číslo 6. v Orlickoústecké nemocnici nový typ operace.

Jednalo se o endoskopickou operaci - tzv. „PCNL“ perkutánní nefrolitholapaxie řešící objemné kameny v horních močových cestách s využitím nové technologie Shock-puls.

Zdravotnický komplet přístrojů za více než 1 282 600,00 Kč, skládající se z výkonného lithotriptoru „Schock Puls Se“ a endoskopického nástroje pracovního nefroskopu byl dodán firmou Olympus Czech Group, s.r.o. v prosinci 2020. Tuto nemalou částku poskytl nadační fond Orlickoústecké nemocnice „S námi je tu lépe!“.

Díky sponzorům z řad firem, měst, obcí a drobných dárců našeho regionu je nyní tento moderní přístroj již součástí vybavení endoskopického sálu sloužícího pro urologickou operativu v Orlickoústecké nemocnici.

Bohužel dvě vlny pandemie Covid-19 neumožnily zcela běžně provádět tyto specifické elektivní výkony u nemocných s urolithiasou. O to bylo nyní větší nadšení a radost z provedených výkonů za užití výše uvedených přístrojů.

Prim. MUDr. Martin Novák

12.02.2021 | Montáž a proškolení personálu urologického oddělení

Projekt Nadačního fondu S námi je tu lépe! „Vaše kameny, naše starost“ na pořízení výkonného lithotriptoru-Schock Puls Se a endoskopického nástroje pracovního nefroskopu, pro pacienty s urolithiasou byl podán a prezentován představenstvu fondu začátkem roku 2020. Díky sponzorům z řad firem, měst, obcí a drobných dárců našeho regionu je nyní tento moderní přístroj již součástí vybavení endoskopického sálu sloužícího pro urologickou operativu v Orlickoústecké nemocnici.

Zdravotnický komplet přístrojů za více než 1 282 600,00 Kč byl dodán firmou Olympus Czech Group, s.r.o.

Doufám, že současná nelehká doba v souvislosti s pandemií Covid-19 se změní a nám bude umožněno v krátké době provádět množství elektivních výkonů u nemocných s „kameny v močových cestách“ tímto multifunkčním přístrojem.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrým lidem, kteří projekt podpořili a celý projektový záměr byl koncem roku 2020 zrealizován.

Prim. MUDr. Martin Novák

11.03.2020 | Další dva projekty úspěšně dokončeny

Oba loňské projekty, tj. Efektivní léčba cévních uzávěrů i Učíme rodiče křísit byly termínově řádně dokončeny a pro letošní rok správní rada vybrala dva projekty nové, a to Efektivní diagnostika závrati a Vaše kameny, naše starost. O obou se dozvíte více v sekci Projekty. Částka, kterou věříme na ně vybrat tento rok, je přes dva miliony korun – dosud nejvyšší roční částka v historii fondu.

Díky moooc, že se na ni podle vašich možností budete spolupodílet!

12.03.2019 | Fond letos vybírá na model kojence a katetr

Orlickoústecké nemocnici už šest let pomáhá nadační fond S námi je tu lépe! Pomohl i letos a rehabalitačnímu oddělenítak už brzy začne sloužit nová stabilometrická plošina za více než 1,2 milionu korun ...

fond_letos_vybira_na_model_kojence_a_katetr.pdf

01.08.2018 | Kamion na Ukrajině

Dobrý den pane inženýre,
  Ráda bych Vám touto cestou znovu poděkovala za poskytnutí kamionu k převozu humanitární pomoci a předala zprávu o této akci. Ač to byla cesta velmi náročná, podařilo se nám tuto pomoc převézt (troufám si říci, že se vybavení do nemocnice jako jediným v ČR podařilo dostat na Ukrajinu). O tuto cestu byl opravdu velký mediální zájem, živé vysílání poskytla ČT a rádio rozhlas Olomouc, mimo to také vycházely články v novinách a na internetu. V Třinci jsme naložili kamion kolem ...

  Celý dopis naleznete zde:
kamion_na_ukrajine.pdf

Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine Kamion na ukrajine

02.07.2018 | Rodinné centrum Dětský svět

Vážený pane řediteli,
  rádi bychom Vás informovali, že díky finančnímu příspěvku poskytnutému ze strany společnosti Isolit-Bravo spol. s.r.o. a dalších několika firem Rodinnému centru Dětský svět z.s. realizujeme ve dnech 23.-27. července 2018 v Lanškrouně tzv. Modrý tábor pro děti s poruchou autistického spektra (PAS). ...

  Celý dopis naleznete zde:
rodinne_centrum_detsky_svet.pdf

02.07.2018 | Hospic Anežky České

Vážený pane řediteli,
  dovolujeme si Vám zaslat nový Newsletter Hospice Anežky České, ve kterém Vás informujeme o některých událostech v prvním pololetí roku.
  Častokrát teprve tehdy, když se ve své rodině nebo blízkém okolí setkáváme s těžkou nemocí, začínáme více chápat, co těžká nemoc pro nemocného a jeho rodinu obnáší. Jak se život a potřeby nemocného změnily, jakou péči potřebuje a co znamená pro jeho blízké. ...
 
Celý newsletter naleznete zde:
hospic_anezky_ceske.pdf

26.06.2018 | KONZUM uspořádal sbírku na nákup stabilometrické plošiny

2018_nemocnice_DL.pdf
TZ_Konzum_sbirka_fin.pdf

26.06.2018 | Filmoví fanoušci podpořili Nadační fond S námi je tu lépe!

TZ_-_Filmovi_fanousci_podporili_NF_04.pdf
Předání darovacího šeku
Spousti - setkání při zahájení filmové projekce

21.02.2018 | Orlickoústecká nemocnice dostala fetální monitor

Nemocnice v Ústí nad Orlicí má velkou podporu místních firem, obcí ale i jednotlivců. Díky nic se podařilo koupit fetální monitor pro porodnici. Ten bude pomáhat hlídat plod v těle matky a pomůže odhalit některé skryté vady. Více v reportážích níže.

TV Pardubický kraj
Zprávy z regionu OIKTVnews

08.02.2018 | NF předal fetální monitor a vyhlásil sbírku na stabilometrickou plošinu

Dnes proběhlo slavnostní předání nového fetálního monitoru pro sledování plodu v průběhu těhotenství a při porodu. Zároveň byl vyhlášen nový projekt na pořízení stabilometrické plošiny pro rehabilitaci. Více čtěte zde.

Porodnice získala nový přístroj, další bude na rehabilitaci

15.08.2016 | Sbírka Společně za úsměv byla ukončena

Obchodní družstvo KONZUM organizovalo již třetí ročník sbírky Společně za úsměv, jejímž cílem bylo podpořit projekty Nadačního fondu S námi je tu lépe! Formou dárcovských kuponů na ni do 30. června 2016 přispívali zákazníci na jednotlivých prodejnách KONZUM.

Pořízení Fetálního monitoru STAN na gynekologicko-porodnické oddělení podpořilo předložením kuponu na pokladně 755 lidí a 1 346 zákazníků zaujal projekt Jícnová echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce na kardiologické středisko. Celkem se tak podařila vybrat významná částka 63 030 Kč, která bude v celé výši využita na pořízení uvedené moderní přístrojové techniky v Orlickoústecké nemocnici.

Téměř dvě třetiny věnovali své finanční prostředky na jícnovou echokardiografii a jedna třetina podpořila projekt gynekologicko-porodnického oddělení. Je pro nás důležité, že jsme vybrali dobré projekty, které veřejnost zaujali. Sbírku nevnímáme pouze jako zdroj finančních prostředků, ale také je to pro nás cenná zpětná vazba obyvatel našeho regionu, kteří nám svou podporou dokázali, že jim naše snaha zkvalitnit úroveň standardně poskytované péče v nemocnici není lhostejná.

Za Orlickoústeckou nemocnici bychom rádi poděkovali všem zákazníkům, kteří přispěli prostřednictvím dárcovského kuponu a také obchodnímu družstvu KONZUM za organizaci sbírky a podporu našeho zdravotnického zařízení.

Letáky "Společně za úsměv 2016"

12.05.2016 | Veřejná sbírka

Veřejná sbírka Společně za úsměv startuje podporu projektů Orlickoústecké nemocnice. Více čtete v občasníku Náš Konzum.

27.04.2016 | Předávání šeků

17. března předala firma Rieter CZ s.r.o. ve svém hotelu Uno nadačnímu fondu šek na 100.000 Kč na projekt Fetálního monitoru STAN.

27. dubna proběhlo slavnostní předání šeku na 100.000 Kč jednateli firmy Pirell v České Třebové. Shlédněte fotografie z předávání šeku.

08.02.2016 | S námi je tu lépe!

... zaujal dokonce i Českou televizi, která o něm natočila první část celkem třináctidílného seriálu o dobročinnosti v Čechách, který můžete vídat na obrazovkách od začátku září letošního roku. O přesných vysílacích termínech budeme informovat.

20.01.2016 | Tisková zpráva: Plné rozlišení pro moderní vyšetření

tz_nadacni_fond.pdf« Zpět na předchozí stránku