Electric Pen Drive Synthes


20. října se sešel výbor NF S námi je tu lépe! aby vybral projekt na rok 2022. Primáři Orlickoústecké nemocnice předložili čtyři inovativní projekty a těžko se rozhodovalo. A tak, abychom nezklamali tři z nich, kteří nezvítězili, dohodli jsme se, že na projekt primáře chirurgie MUDr. Aleše Siatky seženeme peníze již během prvního pololetí 2022 a v druhém, že stihneme projekt ještě jeden. Já vím, je to troufalé a leckdo asi řekne - no, během tohoto koronáče se mnohé zhoršilo, tak na rozdávání nemáme! Ale já si myslím, že se sice mnohé skutečně pohoršilo, ale leccos také polepšilo. Máme k sobě blíž. Hodně víc si uvědomujeme důležitost zdraví. A tím i medicíny a vybavení nemocnice. Naší nemocnice. Tak, prosím, otevřete svá srdce - ať to první pololetí určitě stihneme!

Ing. Kvido Štěpánek


Obor úrazové chirurgie končetinového skeletu se v Orlickoústecké nemocnici rozvíjí bez mála 50 let od 70. let minulého století, kdy první osteosyntézu-spojení kostí ocelovými plátky, tzv. dlahami provedl MUDr. Lubor Špáta.

Zakoupení systému Electric Pen Drive od firmy De Puy Synthes díky fondu „S námi je tu lépe!“ umožní další rozvoj operačního ošetření zlomenin a rozšíření spektra operací i neúrazových onemocnění v oblasti ruky a nohy.

Díky tomuto inovativnímu systému elektrického nářadí a příslušných nástrojů, jakým dosud oddělení úrazové chirurgie nedisponovalo, bude možno s podstatně větší přesností a šetrností ke tkáním ruky a nohy voperovat implantáty ke zhojení zlomenin. Dále bude možno nastartovat také např. náhrady malých kloubů prstů z důvodů neúrazových postižení, např. revmatismu. Přesnost a šetrnost, které umožní i E Pen Drive v daleko vyšší míře uplatnit, povedou mimo jiné k lepšímu zhojení. Tak bude možno vrátit k běžné činnosti větší počet pacientů v produktivním věku, ale také v budoucnu zbavit bolestí seniory postižené destrukcí kloubů revmatismem apod.

Tým chirurgů zabývajících se chirurgií ruky a nohy z důvodů jejich úrazových i neúrazových postižení si velice aktivit fondu váží a ještě jednou děkuje i za své pacienty.

MUDr. Aleš Siatka, primář chirurgického oddělení

Primář MUDr. Aleš Siatka« Zpět na předchozí stránku