Vaše kameny, naše starost


Můj syn pracoval v rámci školní praxe o prázdninách v nemocnici a to zrovna na urologii. Shodou okolností se tam s močovým kamenem v sobotu večer ocitl můj dobrý kamarád, farář. Byla neděle časně ráno a můj syn přinesl panu faráři šampusku, že by tedy lékaři jako potřebovali na rozbor ranní moč. Pan farář neváhal – a ono navíc náhle – šťastné cink! – močový kámen byl venku a pan farář volný! Žertem mého syna pochválil jako zázračného lékaře a frčel domů, aby ještě stihl nedělní kázání. No a kdyby to vždycky tak šťastně nevyšlo?! Inu, pak je tu náš projekt!

Ing. Kvido Štěpánek


INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ UROLITHIASY

Problematika urolithiasy, čili tvorby a přítomnosti močových kamenů v kterékoliv etáži močových cest s následnou léčbou je onemocnění staré stejně jako lidstvo samo.
Ještě v minulém století dominovaly jejich léčbě otevřená operace. Ty v současné době byly nahrazeny endoskopickými metodami, které zahrnují perkutánní a ureteronoskopické výkony, prováděné rigidními a flexibilními nástroji.
Tyto metody spočívají v tom, že do těla nemocného jsou zavedeny miniaturní flexibilní či rigidní kamery do močového měchýře, močovodu a ledviny buď přes močovou trubici nebo jedním malým kožním otvorem v bezpečné blízkosti ledviny. Zatímco menší kameny jsou vytaženy pomocí jemných ergonomických endoskopických nástrojů, větší je nutné primárně rozdrtit na menší kousky a ty postupně odebírat nebo přímo odsávat z předchozího místa uložení kamene.
ShockPulse-SE přestavuje novou generaci velmi účinných „drtiček“, která pracuje na principu ultrazvukové drtičky v kombinaci s nízkofrekvenční pulsní „sbíječkou“ a zároveň dochází k aktivnímu odsávání jemných fragmentů kamene. Díky těmto schopnostem dochází k rychlejšímu „rozbití“ kamene a zkrácení délky celého výkonu s maximální citlivostí k organismu nemocného.

Výše uvedený přístroj se používá zvláště při perkutánních operacích ledvin, tedy zákrocích, kdy se odstraňují močové kameny z dutého systému ledviny nově vytvořeným traktem. Tento výkon je určen zvláště pro pacienty s velkými kameny v ledvině nebo v horní části močovodu.

Urolithiasa v současné době postihuje v průběhu života 10-15% populace. Recidiva urolithiasy bez návazné terapie postihne až 35 % pacientů do pěti let.

Urologické oddělení Orlickoústecké nemocnice denně řeší ambulantně či při hospitalizaci problémy pacientů s urolithiasou.

Možnost provádět tyto výkony v naší nemocnici zabezpečí dostupnost této metody s nejmodernější technologií léčby urolithiasy pro nemocné našeho regionu.

Vaše kameny, naše starost

Projekt Nadačního fondu S námi je tu lépe! „Vaše kameny, naše starost“ na pořízení výkonného lithotriptoru-Schock Puls Se a endoskopického nástroje pracovního nefroskopu, pro pacienty s urolithiasou byl podán a prezentován představenstvu fondu začátkem roku 2020. Díky sponzorům z řad firem, měst, obcí a drobných dárců našeho regionu je nyní tento moderní přístroj již součástí vybavení endoskopického sálu sloužícího pro urologickou operativu v Orlickoústecké nemocnici.

Zdravotnický komplet přístrojů za více než 1 282 600,00 Kč byl dodán firmou Olympus Czech Group, s.r.o.

Doufám, že současná nelehká doba v souvislosti s pandemií Covid-19 se změní a nám bude umožněno v krátké době provádět množství elektivních výkonů u nemocných s „kameny v močových cestách“ tímto multifunkčním přístrojem.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrým lidem, kteří projekt podpořili a celý projektový záměr byl koncem roku 2020 zrealizován.

Prim. MUDr. Martin Novák, primář Urologie

Primář MUDr. Martin Novák« Zpět na předchozí stránku